top of page

SEKTÖR VE HİZMETLER

Büromuz nitelikli ve deneyimli ekibiyle şu alanlarda özverili hizmetler sunmaktadır:

Conference Room

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Büromuz müvekkillerine, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, işleyişi, şubeleri, genel kurul ve yönetim kurullarının oluşturulması, birleşme, devralma, bölünme, hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, şirket yeniden yapılandırmaları, sermaye değişimi, mevzuata uyumluluk başta olmak üzere Ticaret Hukuku'nun her alanında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.

Men with Calculator

VERGİ VE İDARE HUKUKU

Ekibimiz, görevli ve yetkili mercilerde idari başvuru ve itirazların yapılması, gerekli izin ve ruhsatların alınması, kamu ve devlet ihaleleri ile ilgili itiraz ve şikayet başvurularının yapılması, idari merciler ve kurumlar ile olan tüm işlemlerde danışmanlık hizmeti sunar.

Judge's Table

ÖZEL HUKUK

Geniş deneyime sahip ekibimiz, aile, tüketici, miras ve iş hukuku başta olmak üzere sözleşmeler hukukuyla ilgili olarak etkili ve adil sözleşmelerin yapılması, müzakereler sırasında yardımcı olunması, sözleşmenin her aşamasında tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini gözlemlemek ve denetlemek dahil olmak üzere hukuki yardım sağlamaktadır.

Crime Scene Investigation

CEZA HUKUKU

Ekibimiz, ceza hukuku alanında yoğun bir tecrübe birikimine sahiptir. Maddi gerçeklere şüpheliyle, mağdurun suçun oluşmasındaki fiil ve fikirlerini birlikte inceler, suç fiilini çıkaran saiklerinde cezada belirleyiciliğini öngörür. Kişilere karşı işlenen her türlü suçun yanında, ekonomik suçlardan kaynaklanan davaları takip etmekte, mevcut mevzuatlara ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Image by Philipp Katzenberger

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVKK)

Büromuz şirketlere Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca  gereken danışmanlık hizmetini sunar. Bu kapsamda işletmelere ait her türlü faaliyet, bilgi ve envanterin mevzuata uygunluğunu denetler ve müvekkilleri adına yetkili merciler önünde gerekli olan başvuruları gerçekleştirir. 

bottom of page